Lectura de tesis doctoral de Marc Pradel Miquel

Títol: “Governança, innovació economica i social en dos territoris subnacionals europeus: el Black Country (West Midlands) i el Vallès Occidental (Catalunya)”

Directora: Dra. Marisol García Cabeza.

Departament: Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials.
Dia: 2 d’marc de 2012, a las 12 h.
Lloc:En la Sala de Grados de la Facultat d’Economia i Empresa (Edifici 690). Universidad de Barcelona.

En aquesta tesi s’analitza com, dins el context de la UE, en alguns territoris subnacionals profundament industrialitzats els actors locals estan desenvolupant noves polítiques i formes d’organització per tal de transformar l’economia local, lluitar contra l’atur i fer el territori competitiu. Un territori no és una simple unitat geogràfica sinó una construcció social que es configura a través de relacions econòmiques, socials i polítiques més o menys fortes entre diferents actors en un espai geogràfic determinat. Aquesta recerca es centra en l’anàlisi de dos territoris que s’han conformat a través de les relacions de producció industrial sorgides a patir dels segles XVIII i XIX: el Vallès Occidental (Catalunya), on sorgeix una potent indústria llanera, i el Black Country (a West Midlands, Anglaterra) on sorgeix la industrialització britànica al voltant de la indústria metal·lúrgica.

Conctacta con el Dr. Marc aquí.